dating firm http://imedicine-online.com/bestsellers/tastylia.html use this link За најбољи студентски рад ГИС форума 2015 је проглашен рад "Примјена ГИС технологија у оцјени рањивости карстних изданских вода: студија случаја карстне издани сјеверног дијела Никшићког поља" Јелене Крстајић.

http://kopuamonastery.org.nz/felmor/6490  

here Списак радова ГИС Форума 2015:

7 rencontres  1. Бугариновић Жељко: Примена GPR и EML технологије за аквизицију података о објектима подземне инфраструктуре

opções binárias  2. Ђорђевић Никола: Примена ГИС-а на територији града Панчева

http://gamginc.com/?viopwas=site-de-rencontre-yax&249=6a  3. Козомара Сандра, Милошевић Мила: ГИС као интегратор података у ЈП „Пошта Србије“

go to site  4. Крстајић Јелена: Примјена ГИС технологија у оцјени рањивости карстних изданских вода: студија случаја карстне издани сјеверног дијела Никшићког поља   

rencontre femme congolaise en belgique  5. Манић Милош: Компарација дигиталног модела терена израђеног на основу ТК25 и SRTM 1 arcsec

http://irinakirilenko.com/?deribaska=bd-suiss&ead=1e  6. Мијатовић Ђорђе, Самарџић Сара: Упоредна анализа ефикасности различитих софтверских пакета за аутоматску и полуаутоматску векторизацију и израду ДМТ-а

source link  7. Наумов Дејан; Петровић Јасмина: Поређење савремених и историјских одређивања дубине МОХО дисконтинуитета у Србији

click here  8. Нововић Оливера: „Augmented Reality“ концепти и примена

 9. Нововић Оливера: Примена методе објектно оријентисане класификације на „Rapid Eye“ снимцима

 10. Пожар Теа: Даљинска детекција као метод праћења промена у животној средини студија случаја заштићено станиште Мали вршачки рит

 11. Потић Иван, Голић Рајко: Вишекритеријумска анализа потенцијала инсолације туристичког центра Суво Рудиште (НП Копаоник)

 12. Росић Мирослав, Милосављевић Милош, Петровић Томислав, Иванишевић Тијана: Значај и могућности примене ГИС-а у области друмског саобраћаја

       13. Станчић Срђан: ГИС у процесу лицитације државног земљишта

 

source link Напомена: Реферати су дати у облику ауторских оригинала те Организациони и Уређивачки одбор не преузимају одговорност за технички и стручни садржај.