partnersuche alleinerziehende kostenlos http://www.paperiandco.com/mikidis/6362 За најбољи студентски рад ГИС форума 2015 је проглашен рад "Примјена ГИС технологија у оцјени рањивости карстних изданских вода: студија случаја карстне издани сјеверног дијела Никшићког поља" Јелене Крстајић.

cherche homme tunis  

How To Get Viagra Prescription in Fremont California Списак радова ГИС Форума 2015:

http://ekermuhendislik.net/?figarofit=planes-para-solteros-valencia&51d=ce  1. Бугариновић Жељко: Примена GPR и EML технологије за аквизицију података о објектима подземне инфраструктуре

https://www.jasonrjohnston.com/pixta/pixta/6484  2. Ђорђевић Никола: Примена ГИС-а на територији града Панчева

Par quelles lois sont régies les trading online denaro bonus en Suisse ? Quel régulateur prend en charge ce produit ? Quel taux d'imposition ? Réponses ici.  3. Козомара Сандра, Милошевић Мила: ГИС као интегратор података у ЈП „Пошта Србије“

fitness frauen treffen  4. Крстајић Јелена: Примјена ГИС технологија у оцјени рањивости карстних изданских вода: студија случаја карстне издани сјеверног дијела Никшићког поља   

here  5. Манић Милош: Компарација дигиталног модела терена израђеног на основу ТК25 и SRTM 1 arcsec

rencontres femmes pour mariage  6. Мијатовић Ђорђе, Самарџић Сара: Упоредна анализа ефикасности различитих софтверских пакета за аутоматску и полуаутоматску векторизацију и израду ДМТ-а

enter site  7. Наумов Дејан; Петровић Јасмина: Поређење савремених и историјских одређивања дубине МОХО дисконтинуитета у Србији

 8. Нововић Оливера: „Augmented Reality“ концепти и примена

 9. Нововић Оливера: Примена методе објектно оријентисане класификације на „Rapid Eye“ снимцима

 10. Пожар Теа: Даљинска детекција као метод праћења промена у животној средини студија случаја заштићено станиште Мали вршачки рит

 11. Потић Иван, Голић Рајко: Вишекритеријумска анализа потенцијала инсолације туристичког центра Суво Рудиште (НП Копаоник)

 12. Росић Мирослав, Милосављевић Милош, Петровић Томислав, Иванишевић Тијана: Значај и могућности примене ГИС-а у области друмског саобраћаја

       13. Станчић Срђан: ГИС у процесу лицитације државног земљишта

 

http://irvat.org/index.php?option=com_content Напомена: Реферати су дати у облику ауторских оригинала те Организациони и Уређивачки одбор не преузимају одговорност за технички и стручни садржај.